LocoTrain
cn de en fr es it jp nl pt sv no
web
web - news - images - annuaire - compagnies + en plus

recherche avancée
Cache
images
Cache

Voici la version LocoTrain de la page mise en cache http://home.swipnet.se/~w-71763/tgojsign.htm le April 12 2015 23:09:59.
La version « Cache » proposée par LocoTrain correspond au texte de la page lorsque le robot de LocoTrain l'a consultée.
En aucun cas LocoTrain est affilié au contenu textuel ci - dessous.

tgoj signaler tgoj signaler här beskrivs de delvis annorlunda signaler och signalbilder som har funnits på f d tgoj:s järnväg mellan ludvika och oxelösund och som fanns kvar på sträckan (grängesberg c) - silverhöjden - ställdalen - (kopparberg) till den 25 juli 2002. första version: 1998-07-11, senast ändrad 2002-07-31. sänd gärna synpunkter och kompletteringar. © jan bengtsson 1998-2001 signalbilderna är de som gäller sedan 1975. före 1975 försignalerades, som hos sj, sidotågväg med gult sken (se nedan). använda begrepp är de som sedan 1996-05-13 gäller enligt sj:s säkerhetsordning (sjf 010) och tilläggsföreskrifter för f d tgoj-linjer (sjf 010.15). fr o m 2000-06-13 gäller de tilläggsföreskrifter för f d tgoj-linjer som finns i banverkets föreskrift (bvf) 916. per forsströms signalfakta, särskilt avsnittet om signalteori, innehåller en detaljerad beskrivning av banverkets normala signalering. se vidare min beskrivning av de annorlunda signalsäkerhetsanläggningarna vid f d tgoj.   infartssignaler står vid stationsgränsen och reglerar infart på stationen. kan visa: betydelse: tolkning: atc-besked: anmärkning: "kör, vänta kör" kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör". "kör 80" eller högre; "vänta 80" eller högre   "kör, vänta stopp" kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". "kör 80" eller högre; "vänta stopp" (00 eller 000) före nästa huvudsignal placerade huvuddvärgsignaler kan förväntas inte innebära någon restriktion. "kör 40, vänta kör 40" kör 40 km/h, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör 40". "kör 40" eller högre; "vänta 40" eller högre signalen kan också förekomma som mellansignal, men då visas inget försignalbesked ("inre infartssignal" enligt tidigare begreppsanvändning). "kör 40, vänta stopp" kör 40 km/h, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". "kör 40" eller högre; "vänta stopp" (00 eller 000) före nästa huvudsignal placerade huvuddvärgsignaler kan förväntas inte visa "stopp". "kör 40, kort väg" kör 40 km/h, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". avstånd < 450 m och skyddssträcka kan saknas. "kör 40" (eller i undantagsfall högre); "vänta stopp" (00 eller 000)   "stopp" stopp "stopp"     mellan- och utfartssignaler mellansignal finns inom en station mellan infarts- och utfartsblocksignalerna. på stationer med f d tgoj:s signalsystem saknas vanligen blocksignaler vid stationsgränserna (utfartsblocksignal; reglerar utfart från stationen till linje med linjeblockering). i stället finns innerplacerade utfartssignaler som reglerar rörelser både fram till stationsgränsen och vidare ut på den första blocksträckan, sådan signal kallas utfartssignal med blockfunktion. men blocksignal vid stationsgränsen har funnits vid "sj-stationerna" kolbäck och köping samt vanneboda (vid röjen, mot vedevåg). kan visa: betydelse: tolkning: atc-besked: anmärkning: "kör, vänta kör" kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör". "kör 80" eller högre; vid utfartssignal med blockfunktion ges normalt inget förbesked   "kör, vänta stopp" kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". "kör 80" högre; vid utfartssignal med blockfunktion ges normalt inget förbesked före nästa huvudsignal placerad huvuddvärgssignal kan förväntas visa "kör". "kör 40, vänta kör" kör 40 km/h, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör". "kör 40" eller högre; vid utfartssignal med blockfunktion ges normalt inget förbesked med nästa huvudsignal kan avses mellansignal eller mellanblocksignal. "kör 40, vänta stopp" kör 40 km/h, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". "kör 40" eller högre; vid utfartssignal med blockfunktion ges normalt inget förbesked med nästa huvudsignal kan avses mellansignal eller mellanblocksignal. "stopp" stopp "stopp" förekommande gul vinkel på bakgrundsskärmen har ingen betydelse när signalen visar "stopp". "stopp" stopp "stopp" tågväg inställd i motsatt riktning in på stationen, rörlig bro medger inte tågtrafik eller kontaktledningen är frånkopplad. förekommande gul vinkel på bakgrundsskärmen har ingen betydelse när signalen visar "stopp". vanneboda utfartssignalen på huvudspåret i vanneboda mot frövi /vedevåg (vnn 3012) avvek från det normala genom av ha sex ljusöppningar. förutom att visa "stopp" med ett eller två röda sken samt "kör" eller "kör 40" med ett respektive två gröna sken, försignalerades nästa huvudsignal i riktning mot vedevåg med ett grönt eller ett vitt blinkande sken för "stopp" respektive "kör". flens övre när mötesspåret vid flens övre togs bort 1983 och stationen reducerades till en skiljeväxel blev de två kvarvarande utfartssignalerna ersatta med signaler av sj-typ, men med tgoj-signalbilder. den kvarvarande utfartssignalen söderut (fsö 0611) ersattes med en fyrskenssignal som kunde visa "stopp" med en eller två röda sken samt "kör" med ett fast eller blinkande grönt sken (mot silinge) eller "kör 40" med två gröna sken (mot flen). den kvarvarande utfartssignalen norrut (fsö 0612) ersattes med en treskenssignal som kunde visa "stopp" med ett eller två röda sken samt "kör" med ett fast eller blinkande grönt sken.   blocksignaler mellanblocksignal finns på linje med linjeblockering mellan utfartsblocksignal och infartssignal. signalen reglerar infart på efterföljande blocksträcka. kan visa: betydelse: tolkning: atc-besked: anmärkning: "kör, vänta kör" kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör". "kör 80" eller högre; "vänta 80" eller högre   "kör, vänta stopp" kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". "kör 80" eller högre; "vänta stopp" (00 eller 000)   "kör, vänta kör" kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör". "kör 80" eller högre; "vänta 80" eller högre blocksignal före infartssignal. kan också förekomma som mellansignal efter utfartssignal med blockfunktion ("yttre utfartssignal" enligt tidigare begreppsanvändning). "kör, vänta kör 40" kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör 40". "kör 80" eller högre; "vänta 40" eller högre blocksignal före infartssignal. kan också förekomma som mellansignal efter utfartssignal med blockfunktion. fram till 1975 visades ett fast gult sken istället för det nedre blinkande gröna skenet, se nedan. "kör, vänta stopp" kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". "kör 80" eller högre; "vänta stopp" (00 eller 000) blocksignal före huvudsignal. kan också förekomma som mellansignal efter utfartssignal med blockfunktion ("yttre utfartssignal" enligt tidigare begreppsanvändning). "stopp" stopp "stopp"     signalbilder till 1975 fram till 1975 försignalerades på sj i fristående försignaler "kör 40" med ett blinkande grönt sken ("vänta stopp") tillsammans med ett fast gult sken i en separat lykta omedelbart under försignalen; den gula lyktan benämndes sidotågvägslykta. motsvarande signalbild hos tgoj följde samma princip. under 1975 började "kör 40" försignaleras med två blinkande gröna sken och sidotågvägslyktan slopades. på tgoj ändrades på samma sätt det fasta gula skenet till ett blinkande grönt sken. kan visa: betydelse: tolkning: atc-besked: anmärkning: "kör, vänta kör 40" kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör 40". -     hittills har 16046 velat veta mer. http://home7.swipnet.se/~w-71763/tgojsign.htm
Retour aux résultats
LocoTrain est un site internet du groupe Web Trains : annonceurs - charte - copyright - droits juridiques/CNIL/Statistiques - presse - email. Toute reproduction est interdite sans autorisation de LocoTrain.